Ledige stillinger

Gàivuotna/Kåfjord ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.
 
Vi har ca 2.200 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel. Kommunen har ordninger med redusert skatt, nedskrivning av studielån og ekstra barnetrygd. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. Vi satser bevisst på barn og unge, og tilbyr et av landets rimeligste SFO/barnehageplasser, og landets beste kulturskole.
 
Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler.
Vær positiv, og bli en av oss!
 
Dersom siden er blank, har vi for tiden ingen ledige stillinger – fordi utlysninger kunngjøres med tidsstyring.
Velkommen som søker til oss, vi oppfordrer til at du søker elektronisk med søknad og CV.
Ved behov for nærmere opplysninger, kontakt personalkonsulent Ellen Olsen på telefon 77 71 92 12 / 990 18 011.
 
Ledige stillinger      

 
Stilling ledig

Ny utlysning - Helsesøstervikariat

Vi fikk ingen søkere ved forrige utlysning, så her er nye muligheter for å søke helsesøstervikariat. Søknadsfrist 09.02.18

Helsesøster.pdf

Stilling ledig

Turnuslege - restplass

Vi har ledig restplass som turnuslege - restplass i tiden 01.03.18 - 31.08.18. Søknadsfrist 06.02.18

Søk her: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus/turnus-for-leger#søk-på-reststilling

Turnuslege, restplass.pdf

 

Stilling ledig

Leder ved Samisk språksenter fra 01.02.18

Vi har ledig stilling som leder ved Samisk språksenter fra 01.02.18. Søknadsfrist 19.01.18.

des_utlysn.pdf

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk