Ledige stillinger

Gàivuotna/Kåfjord ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.
 
Vi har ca 2.200 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel. Kommunen har ordninger med redusert skatt, nedskrivning av studielån og ekstra barnetrygd. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. Vi satser bevisst på barn og unge, og tilbyr et av landets rimeligste SFO/barnehageplasser, og landets beste kulturskole.
 
Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler.
Vær positiv, og bli en av oss!
 
Dersom siden er blank, har vi for tiden ingen ledige stillinger – fordi utlysninger kunngjøres med tidsstyring.
Velkommen som søker til oss, vi oppfordrer til at du søker elektronisk med søknad og CV.
Ved behov for nærmere opplysninger, kontakt personalkonsulent Ellen Olsen på telefon 77 71 92 12 / 990 18 011.
 
Ledige stillinger      

 
Stilling ledig

Tilkallingsvikarer - renhold - haster!

Vi trenger renholdsvikarer på kommunale bygg fra snarest, bl.a. helsesenteret, skoler, barnehager. Kontakt Drift- og utvikling v/Stine Pedersen 77719268/91882567 eller på epost: stine.pedersen@kafjord.kommune.no

 

 

Ledig stilling

Vi trenger tilkallingsvikarer i hjemmebasert omsorg

Vil du være en vi kan ringe til når vi trenger vikar, så tar du de vaktene du har anledning til?

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk