Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
6. desember:

Divodeapmi Dálusvákki čáhcedoaimmahagas

Divodeami geažil čáhcedoaimmahagas Dálusvákkis soaitit fertet giddet čázi oanehaččat, sáhttá šaddat ... loga eanet

Rabas virggit

Behov for vikarer - renhold kommunale bygg

Vi trenger flere renholdsvikarer - renholdere uten fagbrev avlønnes mellom kr 180,10 - 234,72 pr time og renholdere med fagbrev mellom kr 215,13 - 249,90 og renholdere på pensjonistvilkår kr 233,- pr time.

Dersom du kan tenke deg å være vikar, ta kontakt med ledende renholder Eva Asbjørnsen på telefon 954 53179 eller send epost til eva.asbjornsen@kafjord.kommune.no.

Stilling ledig foto illustrasjon

Sáhtášitgo, dahje dovddatgo soapmása gii háliidivččii bargat sadjásaččat mánáidgárddis?

Mii dárbbašit sadjásaš bargiid mánáidgárddiin Dálusvákkis ja Biertaváris. Váldde oktavuođa Dálusvákki mánáidgárddiin, Tone Mette Johansen bokte, tlf. 777 19371/372, e-poasta: tone-mette.johansen@kafjord.kommune.no, dahje Biertavári mánáidgárddiin, Jannike Benjaminsen bokte, tlf. 488 96361, e-poasta: jannike.benjaminsen@kafjord.kommune.no 

Virgi bálkáhuvvo ohcci bargohárjáneami ja gelbbolašvuođa mielde, ja lea gaskkal 166,92 r. - 221,23 r. diibmui. Pensionisttat bovdejuvvojit maid bargat sadjásažžan, ja dalle lea bálká 233,- r. diibmui.

 

Illustrasjonsfoto barn jente

Goržži mánáidgárdi dárbbaša sadjásaš bargiid

Mii dárbbašit sadjásaš bargiid geaiguin sáhttet váldit oktavuođa jávkamiin.  

Assisteanttaid diibmobálká lea gaskkal 166,92 - 221,23 ja rehkenastojuvvo virgeagi/gelbbolašvuođa mielde.

Váldde oktavuođa Goržži mánáidgárddi jođiheddjiin Caroline Vatne juogo mátketelefovnna 92899274 bokte, dahje e-poastta bokte caroline.vatne@kafjord.kommune.no  

barn som leker

Vi trenger en som kan være vikar i Birtavarre barnehage SNAREST!

Liker du aktiviteter,lek, er stabil, trygg og trivelig - så er vi på jakt etter deg som vikar i Birtavarre barnehage i inntil 100% stilling, og vi trenger noen som kan tiltre raskt.

Birtavarre barnehage er en flott barnehage med godt arbeidsmiljø, lav gjennomsnattsalder og flott barnehageområde med mange muligheter.

Vi avlønner barne- og ungdomsarbeidere fra kr 378900 - 446000, avhengig av ansiennitet - det gis 6 års ekstra lønnsansiennitet. De 6 årene kommer i tillegg til ordinær ansiennitetsberegning og endrer ikke ansiennitetsdato.

Assistenter avlønnes fra kr 312900 - 419400, avhengig av ansiennitet.

Kontakt fungerende leder Yvonne Eriksen på telefon 92495039 eller epost yvonne.eriksen@kafjord.kommune.no eller Ellen Olsen, personalkonsulent på epost ellen.olsen@kafjord.kommune.no

Barn som leker

Kan du være ferievikar i PRO-tjenesten?

PRO- tjenesten har fortsatt behov for ferievikarer i alle avdelinger, både kjøkken, vaskeri, hjemmehjelp, PU, hjemmebasert omsorg og institusjonsbasert omsorg. Noen jobber er også aktuelle for de under 18. Politiattest av nyere dato må framlegges, samt krav om førerkort klasse B i hjemmebasert omsorg. Vi har stort behov fra uke 30 - 32. Kontakt kst. PRO- leder Linn Sylvi Steinnes fortrinnsvis på mail Linn.Sylvi.Steinnes@kafjord.kommune.no, så blir du kontaktet. 

Dame blir tatt med ut i solnedgangen
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk