Legeforeningen er blitt møtt av politikerne, og har fått lovnader at leger ikke bøtelegges ved foreskrivninger av blå resept på feil grunnlag. Dette frem til saken er tatt opp til ny politisk vurdering, og ordningen forventes blir avviklet.

Dette betyr at legene fremover fortsetter å skrive blåresepter slik de alltid har gjort.

Takk for forståelsen fra dere i denne saken.

                                                                                                              

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune