1-10 skolen med SFO som ligger mitt i hjerte av vakre Manndalen

Manndalen skole/Olmmáivákki skuvla/Olmanvankan koulu

Forsidebilde Manndalen_400x184.jpg
 

Om Manndalen skole

Manndalen skole ligger midt i bygda Manndalen og har skoleåret 2017-2018, 85 elever fordelt på barne- og ungdomsskolen. Skolen har elever med norsk, samisk og tegnspråk som 1.språk og tilbyr ellers til nevnte språk, språkvalgene kvensk og engelsk. Skolefritidsordningen er en del av skolebygningen og er et populært tilbud.
Hele skolen holder for nærværende å avslutte satsningen "Ungdomsskole i utvikling" og "klasseledelse". Vi går januar 2018 inn i en ny satsning som heter "Inkluderende barnehage - og skolemiljø.
Skolen er ellers kjent for sin årlige leirskole hvor alle elever, ansatte, mange foreldre og barnhagens førskolegruppe deltar. Leirskolen rullerer mellom temaene fjell, skog og hav.

Skolens beliggenhet gir mange muligheter. Fra skolevinduet synes skog, fjell, elv og anlegg som kunstgressbane,ballbinge, sykkelløype, lysløype, skitrekk og akebakke. Områdene benyttes flittig i undervisning og lek. Like nære er 
Senter for Nordlige Folk med skolebiblioteksfilial, samisk språksenter og samtidsmuseum samt Fossen barnehage med norsk og samiskavdeling hvor skolen har et tett samarbeid. 

 
 
 
Kontaktinformasjon
Bård Gunnar Hansen, rektor
Telefon: 77 71 94 00 / 77 71 94 01
E-post: bard.hansen@kafjord.kommune.no
Felles e-post: manndalen.skole@kafjord.kommune.no

Marina Olsen, Britt Pedersen, undervisningsinspektør
Telefon: 7771 94 03
E-post:  marina.olsen@kafjord.kommune.no
E- post: britt.pedersen@kafjord.kommune.no

 
Unni Seppola Brønbo, Sekretær
Telefon: 77 71 94 00
E-post: unni.brondbo@kafjord.kommune.no
 
Besøksadresse:
Manndalen skole
Fossen
9144 Samuelsberg
Fakturaadresse:
Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 Olderdalen

 


 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk