Informasjon

Ser her!

RYDDEAKSJON I KÅFJORD

Nord-Troms friluftsråd, Avfallsservice og Kåfjord kommune oppfordrer alle grunneiere til en felles ryddedugnad.

 

Informasjon

Informasjon fra Troms Kraft Nett AS

Stopp i Guolas Kraftverk

 

Troms Kraft Produksjon AS stopper Guolas Kraftverk for vedlikehold i perioden 02.09.2016, kl 08.00 – 30.09.2016, kl 15.00

 

Under stoppen skal det foretas årlig vedlikehold av kraftverket. Vedlikeholdet er av en slik karakter at det er behov for full stopp i produksjonen, dvs vannføringen i elven vil bli redusert i perioden hvor kraftverket står.

 

Vannstanden i Kåfjordelven vil bli loggført under stansen.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk