Møteplan

Møteplanen er oversikt over politiske og enkelte administrative møter i Kåfjord kommune.
Denne blir vedtatt i Kommunestyrets siste møte i desember for påfølgende år.

Endringer på møtedatoer blir lagt ut som artikkel, i tillegg innimellom blir det lagt ut oppdatert møteplan.

 

 

Politikk

Møteplan 2018 - vedtatt i kommunestyret 07.12.17.

Vedtatt møteplan for 2018, vedtatt i kommunestyret 07.12.17.

Se møteplan norsk og møteplan samisk

Politikk

Møteplaner 2017 endret 26.05.17

Møteplanen for 2017 er endret 26.05.17

Se møteplan og møteplan samisk

Politikk

Formannskap/næring/adm.utvalgsmøtet 6/4 er flyttet til 18/4

Formannskap/næring/adm.utvalgsmøtet 6/4 er flyttet til 18/4.

Politikk

Oppdatert møteplan pr. 06.03.17.

Nå er oppdatert møteplan for 2017 lagt, på grunn av endringer i utvalg.

Se møteplan norsk og møteplan samisk

Møteplan endret februar 2017

Møteplan er endret i HOO og HMDU februar 2017

Se møteplan og samisk versjon

 

Oppdatert 27.01.17.

Møteplan for 2017, vedtatt i møte 08.12.16.

Nå er ny oppdatert møteplan lagt ut, endring på arbeidsmiljøutvalgsmøtet i februar.

Se møteplan og samiskversjon

Politikk

Møteplan for 2017, vedtatt i møte 08.12.16.

Nå er møteplanen for 2017 delt, som ble vedtatt i kommunestyret 08.12.16.

Se Møteplan 2017 norsk

Se Møteplan 2017 samisk

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk