Mottak av fritidsbåter

Informasjon

Finansiering og rutiner for mottak av fritidsbåter:

 

Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan båteier skal gå frem for å få utbetalt kr. 1000 pr fritidsbåt som leveres til godkjente anlegg. Beløpet skal dekke transporten. I Nord – Troms er det Galsomelen avfallsanlegg som er godkjent mottak av fritidsbåter.

 

Informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk