Offentlig ettersyn - Budsjett og økonomiplan 2018-2021

I h.h.t. kommunelovens §§ 44 og 45 er Kåfjord formannskaps budsjettforslag for 2018 og økonomiplan for 2019 - 2021 lagt ut til offentlig ettersyn.
 
Forslaget inneholder oversikt over endringer av kommunale gebyrer og betalingssatser.
 
Evt. merknader må rettes til rådmannskontoret innen 17.12.17.
Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 18.12.17.
 
 
Et lite tips: For å få fram bokmerkene / innholdsfortegnelsen på PDF-filer, så må man benytte menypunktene til venstre i dokumentet.
Politikk
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk