Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/458-29
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Ymber AS
19/457-10
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Nordreisa kommune
19/456-2
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Vanja Hansen
19/455-28
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
19/454-1
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Sandeng kirkeforening v/ Elling Vatne
19/453-9
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Sandeng Kirkeforening v/ Elling Vatne
19/452-61
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms
19/451-20
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Fylkesmannen - Jørgensen, Brynjar
19/448-31
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Levin Mikkelsen
19/447-18
Dato: 18.01.2019 - Avsender: *****
19/446-60
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Troms Fylkeskommune
19/445-11
Dato: 18.01.2019 - Avsender: David Salo
19/444-10
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Gunnlaug O. Isaksen
19/443-4
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Dag Magnus Alvestad
19/442-6
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Steffen Blomstereng
19/441-15
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Sonja Vangen
19/440-10
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Siv Vatne
19/439-9
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Liv Nordahl
19/438-55
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Huseiernes Landsforbund
19/437-4
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Iris Yttergård
19/436-21
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Nils Henning Gamvoll
19/435-8
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Levin Mikkelsen
19/434-11
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Torstein Jenssen
19/433-15
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Carina Isaksen
19/432-15
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Gunhild Johnsen
19/431-8
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Dag Runar Wollvik
19/430-11
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Weronica Olsen
19/429-15
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Birger Olsen
19/428-9
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Steinar Gamst
19/427-11
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Vegard Mandal
19/426-16
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Eilif Larsen
19/425-27
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Silje M. Simonsen
19/424-93
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Bodil Molund
19/423-10
Dato: 18.01.2019 - Avsender: *****
19/422-22
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Ellinor Kræmer
19/421-71
Dato: 18.01.2019 - Avsender: Troms Fylkeskommune
19/420-51
Dato: 18.01.2019 - Mottaker: *****
19/419-1
Dato: 18.01.2019 - Mottaker: Kartverket Tinglysing
19/418-40
Dato: 18.01.2019 - Mottaker: Marion Eirin Alvestad m.fl.
19/417-188
Dato: 18.01.2019 - Avsender: *****
18/10500-5
Dato: 18.01.2019 - Mottaker: Post Kafjord m.fl.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk