Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/616-32
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: Åshild Birkeland
19/615-128
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Ghassan Ghobari
19/614-1
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Ghassan Ghobari
19/612-4
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Mona Nilsen
19/611-13
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Troms Fylkeskommune
19/610-26
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: *****
19/608-18
Dato: 24.01.2019 - Avsender: MPLC Norge AS
19/607-44
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: SKATT NORD
19/606-57
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: NVE v/Eva Forsgren
19/605-25
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Per K. Monsen
19/603-1
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Solveig Roseneng
19/602-3
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: Geir-Arne Evanger
19/600-18
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Sametinget
19/598-7
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: Miljødirektoratet
19/597-31
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Åshild Birkeland
19/596-8
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Synnøve Vestnes
19/595-6
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Caroline Vatne
19/594-4
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Avvir v/ Nils J Vars
19/593-16
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Kulturskolerådet v/Ulla Hansen
19/592-16
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
19/591-77
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: *****
19/590-15
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: *****
19/589-169
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: Tor Nilsen m.fl.
19/588-19
Dato: 24.01.2019 - Avsender: *****
19/587-17
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: *****
19/586-25
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: Grov skole v/rektor Vanja Elvenes
19/584-24
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Skånland kommune
19/583-14
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Samisk språksenter
19/582-13
Dato: 24.01.2019 - Avsender: Kåfjord kulturskole v/Eline Petrine
19/581-13
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: SANDØY BYGG AS
19/450-28
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: Arnulf Johansen
19/353-27
Dato: 24.01.2019 - Mottaker: Gudmund Birkelund
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk