Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/634-27
Dato: 25.01.2019 - Avsender: Innovasjon Norge
19/632-26
Dato: 25.01.2019 - Avsender: Nordligefolk - Terje Ansgar Eriksen
19/629-99
Dato: 25.01.2019 - Avsender: Rakel Soleng
19/626-4
Dato: 25.01.2019 - Avsender: Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
19/625-7
Dato: 25.01.2019 - Avsender: *****
19/624-1
Dato: 25.01.2019 - Avsender: Jan Lindvall
19/623-22
Dato: 25.01.2019 - Avsender: *****
19/622-16
Dato: 25.01.2019 - Mottaker: *****
19/621-12
Dato: 25.01.2019 - Avsender: Pensjonistforbundet v/ Tone Bye
19/620-33
Dato: 25.01.2019 - Avsender: Ymber AS
19/619-13
Dato: 25.01.2019 - Avsender: Susan De la Cruz
19/618-18
Dato: 25.01.2019 - Mottaker: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
19/617-41
Dato: 25.01.2019 - Mottaker: Ane-Alis Vatne Johansen m.fl.
19/599-56
Dato: 25.01.2019 - Mottaker: Inger Marie Åsli
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk