Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/679-160
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/ Thyrhaug, Anette Moltu
19/677-149
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: FIN Annonse
19/676-148
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Den det måtte angå
19/675-58
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: OLDERDALEN JEGER- OG FISKERFORENING m.fl.
19/672-11
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Tor Nilsen
19/671-49
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Handelshøgskolen / Faggruppe trafikk, Stjørdal v/ Toril Fagerli Birkeland
19/670-3
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Liv M. Rundberg
19/669-147
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Ann Helene Åsli
19/668-70
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Olderdalen skole
19/666-56
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Elling Vatne
19/664-12
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Kristina Stenseth
19/663-29
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Ane-Alis Vatne Johansen
19/662-16
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Kari-Ann Gulbrandsen
19/661-3
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Nord-Troms jordskifterett v/ Skogheim, Torgeir
19/660-2
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Husbanken v/ Alejandro Vargas
19/659-15
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Sandøy Bygg AS
19/658-1
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: *****
19/657-27
Dato: 28.01.2019 - Avsender: KLP Skadeforsikring AS
19/656-9
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Valgdirektoratet
19/655-14
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: SANDØY BYGG AS
19/653-25
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Nordreisa kommune
19/652-74
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Sámediggi / Sametinget
19/651-10
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Sámediggi / Sametinget
19/649-22
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Mia Engvoll
19/648-72
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Nils-Ivar Isaksen
19/647-5
Dato: 28.01.2019 - Avsender: LYNGSSKJELLAN V/Arne Samuelsen
19/645-65
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Hermund Dalvik
19/644-1
Dato: 28.01.2019 - Avsender: TKS - Teknisk Konstruksjons Service AS v/ Robel Fekadu
19/643-3
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Jeanette Monsen
19/642-2
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Alse Berntsen
19/641-1
Dato: 28.01.2019 - Avsender: Marie-Agnete Albrigtsen Olsen
19/639-24
Dato: 28.01.2019 - Avsender: *****
19/637-5
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Ávvir v/ Nils Johan Vars
19/636-81
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: KOMREV NORD IKS
19/635-3
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Siw Helene Adolfsen
19/569-145
Dato: 28.01.2019 - Mottaker: Coop Djupvik, Coop marked Olderdalen, Joker Birtavarre, Coop Prix Birtavarre, Joker Manndalen, Coop marked Manndalen, Rådhuset
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk