Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/830-58
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/829-25
Dato: 01.02.2019 - Mottaker: Ellen M. Lindvall
19/828-23
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Troms Fylkeskommune
19/820-53
Dato: 01.02.2019 - Avsender: *****
19/816-17
Dato: 01.02.2019 - Mottaker: Ellen M. Lindvall
19/815-85
Dato: 01.02.2019 - Avsender: *****
19/814-61
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
19/811-29
Dato: 01.02.2019 - Mottaker: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
19/810-303
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Statens innkrevingssentral
19/809-1
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Innkjøpssjef Jonny Bless
19/808-302
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Statens innkrevingssentral
19/807-41
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms
19/806-21
Dato: 01.02.2019 - Mottaker: Saksbehandler Ellen M. Lindvall
19/804-5
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Yngvild Keilen
19/803-21
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Delta v/ Birger Olsen
19/802-42
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Kunnskapsdepartementet
19/801-41
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
19/800-18
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
19/798-82
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Kmd Dep - Aamodt Erland
19/796-26
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Landbruksdirektoratet
19/795-20
Dato: 01.02.2019 - Avsender: *****
19/794-77
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms
19/793-1
Dato: 01.02.2019 - Avsender: Ramona Myrseth
19/792-2
Dato: 01.02.2019 - Mottaker: Løvli Naturull v/ Anders Løvli
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk