Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/893-29
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Lyngen Kommune - Elisabeth Torstad
19/892-27
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Nordreisa kommune
19/889-62
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Sametinget
19/888-304
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Lensmannen i Nord-Troms
19/887-6
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Enova SF
19/886-7
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Manndalen sentrumsforening
19/885-1
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Tom Gunnar Isaksen
19/882-6
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Carl Ulvestad
19/881-14
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Katrine Pedersen
19/880-24
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Tora H. Olsen
19/879-6
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Fridhild Jakobsen
19/877-10
Dato: 05.02.2019 - Mottaker: Kåfjord kommune v/Roy Ole Grunnvåg
19/876-11
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Marko Varajarvi
19/875-90
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Johanne Viken
19/874-1
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Riddu - Magne Wilhelmsen
19/873-61
Dato: 05.02.2019 - Avsender: *****
19/872-46
Dato: 05.02.2019 - Mottaker: NAV skanning
19/871-23
Dato: 05.02.2019 - Avsender: KomRev Nord IKS
19/870-74
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Lyngenlodge - Elisabeth Braathen - Lyngen Lodge
19/869-73
Dato: 05.02.2019 - Avsender: Riddu - Magne Wilhelmsen
19/868-8
Dato: 05.02.2019 - Mottaker: AR-ING AS SKJERVØY
19/867-7
Dato: 05.02.2019 - Mottaker: AR-ING AS SKJERVØY
19/866-193
Dato: 05.02.2019 - Mottaker: *****
19/704-25
Dato: 05.02.2019 - Mottaker: *****
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk