Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/971-2
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Linda Skog Langgård
19/970-10
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Helsedirektoratet
19/969-72
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Tromsfylke - Stian Larsen
19/968-6
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Turid Olsen-Aalberg
19/967-25
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Mia Engvoll
19/966-11
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Ardis Pedersen
19/965-10
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Andrine S. Hansen
19/964-11
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Laila Voldvik
19/963-15
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Martine Mo
19/962-30
Dato: 08.02.2019 - Mottaker: Ane-Alis Vatne Johansen
19/961-29
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Kartverket
19/960-1
Dato: 08.02.2019 - Mottaker: Post Kafjord
19/959-305
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Lensmannen i Nord Troms
19/958-75
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Senter for nordlige folk
19/957-88
Dato: 08.02.2019 - Mottaker: *****
19/956-67
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Birtavarre Barnehage v/styrer
19/955-87
Dato: 08.02.2019 - Mottaker: *****
19/953-20
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Bunsri Senthi
19/951-25
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Ann M. Berg
19/950-25
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Politiet
19/949-28
Dato: 08.02.2019 - Avsender: Statens Kartverk
19/948-46
Dato: 08.02.2019 - Mottaker: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
19/947-45
Dato: 08.02.2019 - Mottaker: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
19/946-1
Dato: 08.02.2019 - Avsender: *****
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk