Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/1065-16
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Petter Steinnes
19/1064-5
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Trond Johnny Jakobsen
19/1063-2
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Mattilsynet
19/1061-308
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Statens innkrevingssentral
19/1060-307
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Statens innkrevingssentral
19/1057-306
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Statens innkrevingssentral
19/1056-29
Dato: 12.02.2019 - Avsender: *****
19/1055-120
Dato: 12.02.2019 - Avsender: *****
19/1054-4
Dato: 12.02.2019 - Avsender: *****
19/1053-38
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Eline P. Johansen
19/1052-1
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Ellen Inga Varsi
19/1051-101
Dato: 12.02.2019 - Avsender: *****
19/1050-2
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Stine Oldervoll Hansen
19/1048-139
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Transportøkonomisk institutt v/ Frants Gundersen
19/1047-4
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Husbanken
19/1044-83
Dato: 12.02.2019 - Avsender: K-sekretariatet - Audun Haugan
19/1043-154
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Idar Pedersen
19/1041-6
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Helsedirektoratet
19/1039-6
Dato: 12.02.2019 - Mottaker: Vibeke Fagerli
19/1037-12
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Klp Skadeforsikring AS
19/1036-7
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Karin Anbjørg Karlsen
19/1035-6
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Liv-Merete Jensen
19/1034-3
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Jan Lindvall
19/1033-5
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Sylvi Pedersen Vatne
19/1032-14
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Marie- Elise Pedersen
19/1031-7
Dato: 12.02.2019 - Mottaker: Liv Edel Berg
19/1029-79
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Marthinsen Produkter AS
19/1028-4
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Anna Sara Baal
19/1027-13
Dato: 12.02.2019 - Avsender: Foreldrekontakt Birtavarre barnehage/Vibeke Fagerli
19/1026-14
Dato: 12.02.2019 - Mottaker: Politiet
19/1025-29
Dato: 12.02.2019 - Mottaker: Bergen kommune med flere
19/1024-1
Dato: 12.02.2019 - Avsender: NVE - Larsen Stein Torbjørn
19/1023-28
Dato: 12.02.2019 - Mottaker: *****
19/1022-26
Dato: 12.02.2019 - Mottaker: Per Kristian Monsen
19/1015-11
Dato: 12.02.2019 - Mottaker: Anna Stine B Johnsen m.fl.
19/1013-8
Dato: 12.02.2019 - Mottaker: Einar Ludvik Nilsen
19/1010-4
Dato: 12.02.2019 - Mottaker: Øyvind Eliassen
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk