Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/1245-90
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: *****
19/1243-73
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Gunhild K Johnsen
19/1242-43
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Landbruksdirektoratet
19/1241-72
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Gunne Johnsen
19/1240-12
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Hilde Dahl
19/1239-6
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Guri Isaksen
19/1238-7
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Foreldrekontakt Birtavarre barnehage v/ Vibeke Fagerli
19/1237-12
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Arbeids- og velferdsdirektoratet - Nav
19/1236-157
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Nve - Tommy Johan Granheim
19/1235-100
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
19/1234-7
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Nord Troms Friluftsråd
19/1233-11
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Birgit Dorothea Nielsen
19/1232-21
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Statens vegvesen
19/1231-23
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Troms fylkeskommune
19/1230-81
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Joker Manndalen
19/1229-310
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Statens innkrevingssentral
19/1228-85
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Hermund Dalvik
19/1227-29
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Unn - Nyheim Beate
19/1225-34
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Hege Ballovarre
19/1224-12
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Karoline Vangen Myrvoll
19/1222-99
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Sivil klareringsmyndighet
19/1220-17
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Hanne Marlen Kristiansen
19/1218-86
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Barne- og likestillings Dep - Sugumaran Malarvili
19/1217-31
Dato: 19.02.2019 - Avsender: Akvaren - Stephan Hoffmann
19/1216-28
Dato: 19.02.2019 - Avsender: LVK
19/1215-2
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Sigmund Marinius Berg
19/1214-1
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Jorunn Irene Hansen
19/1176-16
Dato: 19.02.2019 - Mottaker: Elisabeth Gulbrandsen
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk