Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/1326-22
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/1325-6
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Fagforbundet Kåfjord og Delta Kåfjord
19/1324-21
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/1323-82
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Lyngenlodge v/ Elisabeth Braathen - Lyngen Lodge
19/1320-80
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Birger Olsen
19/1319-1
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Astrid Knutsen
19/1318-29
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Kåfjord kommune, oppvekst
19/1317-311
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Lensmannen i Nord-Troms
19/1316-629
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Øystein Steinlien
19/1315-1
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Nordfjeldske Kontroll AS
19/1313-14
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Andvord Grafisk valgteam
19/1312-19
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Ylva Soleng
19/1311-3
Dato: 21.02.2019 - Mottaker: Marian Mathisen Myrseth
19/1308-29
Dato: 21.02.2019 - Mottaker: *****
19/1306-8
Dato: 21.02.2019 - Mottaker: Arne Steinnes m.fl.
19/1303-75
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
19/1302-14
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Lyngshestlandet v/ Birgit D. Nielsen
19/1301-162
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Helsedirektoratet
19/1300-10
Dato: 21.02.2019 - Avsender: Irene Pedersen
19/1299-6
Dato: 21.02.2019 - Mottaker: Janne Birgit Jørgensen
19/1298-28
Dato: 21.02.2019 - Mottaker: Oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen
19/1297-15
Dato: 21.02.2019 - Mottaker: SAMETINGET m.fl.
19/1292-74
Dato: 21.02.2019 - Mottaker: LØVLI NATURULL
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk