Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/1363-159
Dato: 22.02.2019 - Mottaker: Terje Joramo
19/1362-4
Dato: 22.02.2019 - Mottaker: K.A. MARTHINSEN EIENDOM AS
19/1361-3
Dato: 22.02.2019 - Avsender: K.A. MARTHINSEN EIENDOM AS
19/1359-163
Dato: 22.02.2019 - Mottaker: KomRev Nord
19/1357-15
Dato: 22.02.2019 - Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord
19/1356-55
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Kommunal-Rapport - Data Kommunal Rapport
19/1354-18
Dato: 22.02.2019 - Mottaker: Trude L Albrigtsen
19/1353-62
Dato: 22.02.2019 - Avsender: *****
19/1352-59
Dato: 22.02.2019 - Mottaker: *****
19/1350-3
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Statens kartverk Tinglysing
19/1346-9
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Gunn Hilde Boine
19/1345-9
Dato: 22.02.2019 - Avsender: *****
19/1344-13
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Viktoria Lyngmo
19/1343-27
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Ole Markus Leiros
19/1342-49
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Leif Arne Eriksen
19/1340-76
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Statens Vegvesen
19/1339-131
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet
19/1338-21
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Viktor Lyngmo
19/1337-20
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Anna Sandbakken
19/1336-158
Dato: 22.02.2019 - Avsender: Terje Joramo
19/1332-3
Dato: 22.02.2019 - Avsender: tania lopez
19/1328-64
Dato: 22.02.2019 - Mottaker: SAMEDIGGI / SAMETINGET
19/1250-63
Dato: 22.02.2019 - Mottaker: Elisabeth Gulbrandsen m.fl.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk