Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/1405-7
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Hålogaland lagmannsrett
19/1404-5
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Terje Bakkehaug
19/1403-3
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Birgitte Olsen
19/1401-2
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Ann Louise Molund
19/1399-6
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: Per Sigmund Jensen
19/1398-162
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: Aud Helene Marthinsen m.fl.
19/1397-5
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Per Sigmund Jensen
19/1396-109
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
19/1395-57
Dato: 25.02.2019 - Avsender: *****
19/1394-164
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/1393-61
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/1392-7
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: Åse Irene Duesten
19/1391-30
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: Riksrevisjonen
19/1390-161
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: BERGFJELL EIENDOM AS m.fl.
19/1389-1
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: Innovasjon Norge
19/1386-100
Dato: 25.02.2019 - Avsender: *****
19/1385-102
Dato: 25.02.2019 - Avsender: UKM ved Eline P. Johansen
19/1384-1
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Kåfjord helsesenter
19/1382-22
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Mariell Hansen
19/1381-3
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Elise Kristine Elvenes-Leiros
19/1379-28
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Annette Forfang Hansen
19/1378-27
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Rakel Soleng
19/1377-26
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Knut Olav Rønsen
19/1376-160
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: Stig Berg Kristoffersen m.fl.
19/1374-15
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl.
19/1373-77
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Statens vegvesen Region nord
19/1372-159
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: Jan Magnar Jakobsen m.fl.
19/1371-29
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/1368-58
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Nordreisa Kommune - Hilde Henriksen
19/1367-6
Dato: 25.02.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/1364-15
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: Hans Øivind Nilsen
18/10028-25
Dato: 25.02.2019 - Mottaker: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk