Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/6898-5
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Vera Eriksen
19/6896-37
Dato: 20.09.2019 - Avsender: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
19/6895-7
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Even Steinlien
19/6894-34
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Yvonne Eriksen
19/6893-6
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Gerd K Samuelsberg
19/6890-6
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Øystein Pettersen
19/6889-143
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Christevi Moukoko
19/6888-20
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Direktoratet for e-helse
19/6886-20
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Helfo
19/6885-2
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Fiskeridirektoratet v/ Anita Nygård Reistad
19/6884-26
Dato: 20.09.2019 - Avsender: KomRev NORD IKS
19/6883-12
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Husbanken v/ Alejandro Vargas
19/6882-45
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Irene Pedersen (FAU leder) og Carina Isaksen (nestleder)
19/6881-9
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Birtavarre barnehage
19/6880-183
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Per Steinar Lyngstad m.fl.
19/6879-8
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Liv Gjertrud Hestdal
19/6878-26
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Arve Keilen
19/6874-13
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Janne B. Jørgensen
19/6873-3
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Lars Anders Hammervold Johnsen
19/6872-1
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Camilla Thorgrimsbo
19/6871-4
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: NORDLAFT AS
19/6869-5
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Troms fylkeskommune v/ Roger Ellingsen
19/6867-107
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Fredrik Johnsen
19/6864-79
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Skanska Husfabrikken AS - Aasvold, Guttorm
19/6861-76
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: SAMEDIGGI / SAMETINGET
19/6820-4
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: *****
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk