Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/7530-10
Dato: 10.10.2019 - Avsender: *****
19/7529-183
Dato: 10.10.2019 - Avsender: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
19/7528-22
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Oddgeir Nilsen
19/7527-119
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: *****
19/7525-118
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: *****
19/7524-383
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Lensmannen i Nord-Troms
19/7523-382
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Lensmannen i Nord-Troms
19/7522-2
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Ekaterina Reutskaya
19/7521-1
Dato: 10.10.2019 - Avsender: HELENE JOHANSEN
19/7520-5
Dato: 10.10.2019 - Avsender: HELENE JOHANSEN
19/7519-8
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Masterteknikk - Terje Bakkehaug
19/7518-17
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: Marie Olsen
19/7517-64
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Nve - Knut Ivar Aune Hoseth
19/7516-85
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Svein Arild Soleng
19/7513-1
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Kafjord Kommune -
19/7512-24
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Stine Renate Larsen
19/7511-63
Dato: 10.10.2019 - Avsender: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
19/7507-171
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: *****
19/7505-170
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: *****
19/7504-169
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: Elisabeth Gulbrandsen m.fl.
19/7503-11
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Samediggi/Sametinget
19/7502-28
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: Åse Monika Laiti
19/7501-191
Dato: 10.10.2019 - Avsender: *****
19/7500-20
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms
19/7499-8
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: Gerd K Samuelsberg
19/7498-5
Dato: 10.10.2019 - Avsender: Kurt Solstad
19/7496-168
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: Arnt Furubakken m.fl.
19/7495-167
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: Arnt Furubakken
19/7237-12
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: LP/Arnt Furubakken
19/7226-7
Dato: 10.10.2019 - Mottaker: Klagenemdssekretariatet
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk