Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/8305-133
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Nord-Troms Regionråd v/ Berit Fjellberg
19/8303-48
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Coop Olderdalen
19/8301-7
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Morten H. Hansen
19/8300-2
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Kåfjord preste- og menighetskontor
19/8299-6
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Ella Mikkelsen
19/8298-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Inger Vangen
19/8296-6
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Nav Kåfjord
19/8295-123
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Svein Arild Soleng
19/8294-5
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
19/8290-5
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8289-10
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Jeanette F Solheim Steen
19/8288-18
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Norfjeldske Kontroll AS
19/8279-35
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Maja Monsen
19/8277-2
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Omar Omar
19/8276-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Omar Omar
19/8275-7
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Thomas Norbye Olsen
19/8273-6
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Eva Mari Hansen
19/8267-25
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8266-5
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Alexander Schonhovd
19/8264-29
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Torbjørn Karlsen
19/8262-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Nord-Troms Regionråd v/ Berit Fjellberg
19/8261-14
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Torun Gärtner og Cristian Moe
19/8260-19
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Statens vegvesen Region nord
19/8259-9
Dato: 07.11.2019 - Avsender: PWC v/ Frode Singstad
19/8257-1
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Grendeutvalget v/ Silje Hovdenak
19/8256-132
Dato: 07.11.2019 - Avsender: Nord-Troms Regionråd v/ Berit Fjellberg
19/8255-8
Dato: 07.11.2019 - Avsender: *****
19/8254-7
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8253-103
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Inghild Blomstereng
19/8252-4
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: NORDLAFT AS
19/8247-91
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8244-43
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: NAV Kåfjord m.fl.
19/8241-3
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Sámi lávlunjoavku - Samisk sanggruppe
19/8235-31
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Reidar Bjerkeli
19/8234-17
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
19/8228-207
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8227-206
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: *****
19/8189-4
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Anette Seppala
19/7080-137
Dato: 07.11.2019 - Mottaker: Tor Mikalsen
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk