Omlegging av E6 i Manndalen

Informasjon

Grunnet den pågående anleggsvirksomheten på Løkvoll i Manndalen, vil E6 midertidig legges om til Sentrumsvegen (kommunal veg) fra onsdag 03.10.2017. Endret kjøremønster vil bli skiltet, og området har i perioden 30-sone.

Spørsmål vedrørende omleggingen kan rettes til Statens Vegvesens prosjektkontor på Løkvoll, eller Kåfjord kommune v/ Drifts- og utviklingsavdelingen, 77719268

Informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk