Ansatte i Kåfjord kommunes helse- og omsorgssektor er i daglige møter med de mest sårbare for koronasykdom i vår kommune. Gjennom hele pandemien har man hatt rutiner rundt smitteverntiltak.

Disse rutinene er idag gjennomgått og nå justert i forhold til at man skal balansere at smitten kan finnes i vårt samfunn, men samtidig redusere risiko for at helsepersonell smitter sårbare pasienter eller hverandre.

Vedlagt under, er et skriv i sin helhet, som idag deles med helsepersonell ansatt i helse- og omsorgstjenesten i Kåfjord kommune. Dette publiseres da man ønsker å være åpen mot innbyggerne om hvilke tiltak som gjøres for å beskytte de mest sårbare av oss.

Det presiseres at tiltakene er interne rutiner, og handler om helsepersonell sett opp mot sitt arbeid med sårbare pasienter. Disse rutinene vil derfor være strengere enn øvrige innbyggere og andre arbeidsplasser. Rutinene vil heller ikke påvirke eller si noe om helsepersonellets privatliv utenfor jobb.

Smitteverntiltak for helsepersonell i Kåfjord kommune

Grunnet økende smitte i hele Nord-Norge med koronavirus, men også generelle luftveisinfeksjoner, ser vi behov for tydelige smitteverntiltak blant helsepersonellet vårt i Kåfjord.

Målet med dette er tre punkter:

 • Unngå å få smitte inn i institusjon som sykehjem
 • Unngå at helsepersonell smitter pasienter og brukere i institusjon og hjemmebasert omsorg
 • Unngå smitte blant personalet og derav et høyt sykefravær som videre truer kapasiteten vår

Tiltakene vil bli revurdert når man har fått gitt tredjedose vaksine til pasienter på institusjon, brukere i hjemmebasert omsorg og helsepersonell, antatt i januar.

Vaksinering

Dersom det fortsatt er noen helsepersonell som er uvaksinert oppfordres det sterkt å la seg vaksinere. Dette for å indirekte beskytte pasientene du jobber med.

Det viktigste tiltaket i Kåfjord nå er å sikre at de eldste i samfunnet vårt og helsepersonell blir vaksinert med tredje dose koronavaksine. Dette da man ser beskyttelsen faller raskt 6 måneder etter 2. dose vaksine.

Flere av beboere med fast plass på sykehjem er allerede vaksinert med denne dosen, samt man nå også skal kartlegge behovet for alle med korttidsplass.

Vaksinasjonsteamet er igang med å kontakte de aller eldste i befolkningen utenom institusjon med å tilby dem time til vaksine.

Alle over 65 år er generelt oppfordret til å bestille seg time til denne dosen. Dette må gjerne også personalet i hjemmebasert omsorg å informere sine brukere om.

Alle uvaksinerte, alle innbyggere over 65 år, og alt helsepersonell, hvor det er gått ca 6 måneder siden andre dose, kan bestille seg time til vaksine via denne linken:

https://timebestilling.remin.no

Å møte på jobb når man er syk?

Er du ikke kjent med at du selv er nærkontakt av covid-19 og er:

 • Aktivt syk med feber, aktive symptomer som surklete hoste og rennende nese, skal du ikke møte på jobb, men være hjemme til du igjen har god allmenntilstand og bare lette restsymptomer. Det er anbefalt å teste seg for korona før du kommer på jobb.
 • Lett rufs i halsen eller tilsvarende minimale symptomer uten aktive symptomer som surklete hoste, snørrete rennende nese:
  • Det skal da tas hurtigtest før du går på jobb. Denne gjentas daglig før jobb, såfremt du har slike symptomer. Blir du sykere holder du deg hjemme, tross negativ test, se punktet ovenfor.
  • Arbeidsgiver pålegger deg å da jobbe med munnbind. Dette for å unngå å smitte dine pasienter og øvrige kolleger med forkjølelse eller annet.

Er du kjent nærkontakt til covid-19:

 • Er noen i husstanden din smittet med bekreftet covid-19, skal du ikke møte på jobb på minst 5 dager, selv om du ikke selv har symptomer. Dette fordi det er stor risiko for smitte innad i egen husstand.

Avklar med legen din når tid det er greit å komme tilbake igjen, da dette avhenger av flere faktorer. Du vil få sykemelding for dette.

 • Er du kjent nærkontakt til covid-19 og har symptomer skal du ikke møte på jobb, selv ved lette symptomer. Som nærkontakt er det anbefalt å teste seg uansett, men en negativ hurtigtest vil ikke kunne utelukke sykdom. PCR test er anbefalt. Du bør følge med på helsen din i inntil 10 dager etter sist nærkontakt.
 • Er du nærkontakt til noen utenfor husstanden uten symptomer, kan du møte på jobb helt som normalt, men skal daglig før jobb teste deg i 10 dager etter sist nærkontakt.                                                   

Besøkende på sykehjem

Også besøkende kan ta med seg smitte inn i institusjon. For å minimere risiko vil man gjøre følgende tiltak:

 • Fortsette med besøkslogg
 • Alt besøk i institusjon skal avtales på forhånd, dette for å kunne stille de fire kontrollspørsmål. Se rutiner for smittevern i sykehjem hva disse spørsmål innebærer.
 • Besøkende vil ha en klar anbefaling om å bruke munnbind og bruke håndsprit før og etter besøk.

Ved symptomer hos pasient/bruker

Husk at hos eldre kan symptomer på covid også være uspesifikke som feks kun plutselige fallerende allmenntilstand eller nyoppstått forvirring.

Når det ikke er kjent nærkontakt

 • Hurtigtest daglig til symptomene begynner å avta
 • Personalet har på seg munnbind når man ikke kan holde 2 meters avstand

Ved kjent nærkontakt uten symptomer

 • Bør testes daglig inntil 10 dager etter siste nærkontakt
 • Personalet har på seg munnbind i 10 dager når 2 meters avstand ikke kan overholdes.
 • Dersom det ikke er en forulempe for pasient/bruker bør også den ha på seg munnbind ved tett kontakt med personalet i 10 dager etter sist nærkontakt.

Ved kjent nærkontakt med symptomer

 • Pasient i institusjon isoleres i minimum 5 dager, selv med negativ hurtigtest.  Brukere i egne hjem isoleres ikke før ved evt bekreftet positiv test, denne informasjonen vil da smittesporingsteamet overta ansvaret for.
 • Hurtigtestes daglig, PCR bør tas ved start, dag 3 og 7, dersom ikke hurtigtest allerede har slått ut positivt.
 • Personalet har på seg fullt ut med godkjent smittevernutstyr.
 • Pasient bør ha på seg munnbind, dersom ikke dette er en klar forulempe for pasient.

Når pasient er bekreftet positiv

 • Pasient/bruker isoleres
 • Personalet bruker da fullt smittevernutstyr i form av munnbind, øyevisir, smittefrakk og hansker
 • Pasient/bruker bør ha på seg munnbind

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                      Trond Skotvold        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune                               Kommunalsjef Helse

Turid Olsen Aalberg
Fagutviklingssykepleier