I Folketrygden har pasienter rett på stønad til viktige legemidler dersom de oppfyller vilkårene i folketrygdloven. Pasienten selv betaler bare en egenandel, der resten dekkes av HELFO.
Av praktiske grunner så har legene fungert som «sekretærer» for pasienten og HELFO i denne ordningen, og gjort jobben med å vurdere om pasienten oppfyller kravene, og ordnet såkalt blåresept, slik at pasienten ikke selv trenger å søke om dette.

Fra 01.01.22 så har myndighetene innført personlige bøter på opptil 212 000 kr til den lege som skriver blåresept til pasienter som ikke oppfyller kravene. I medisinen er ikke allting svart/hvitt, og legene gjør mange skjønnsmessige vurderinger, og kan ofte være i gråsone for hva som er dekket på blåresept og ikke. Legen har ingen personlig gevinst av å skrive blåresepter, slik at motivasjonen for dette er å gjøre det beste for pasienten.

At leger skal risikere store personlige bøter for «saksbehandlingsfeil» aksepterer ikke Legeforeningen, og har krevd denne ordningen avviklet fra regjeringen. Det er heller ingen leger som tør å skrive blåresepter nå uten helt klare indikasjoner, og det er kun pasientene selv som taper på dette.

Regjeringen har foreløpig ikke møtt foreningen på kravet om at ordningen avvikles, og foreningen ber nå alle leger om å unngå å skrive blåresepter, men skriver vanlige resepter, så må den enkelte pasient selv søke HELFO om å få dekket overskytende over egenandel.

Dette vil skje:

  1. Pasienten ber om resept fra lege
  2. Lege skriver hvit resept
  3. Pasient henter ut resept fra apoteket, og betaler full pris, tar vare på kvitteringen.
  4. Sender inn dette skjema og kvittering til HELFO, merk konvolutten «Blåresept»

HELFO
Postboks 2415
3104 TØNSBERG

                                                

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune