Handlingsplanen er vedtatt i Utvalg for oppvekst og omsorg 8. september 2022.

Se handlingsplanen her