Planprogram og melding om oppstart for reguleringsplan for Djupvik, Čietnjalluokta, Siennalahti

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides planprogram for planer som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn.

Djupvik områderegulering

Planprogrammet er første steg i utarbeidelse av reguleringsplanen og forteller hva planleggingen skal handle om og hvordan det skal gjennomføres. Les planprogrammet for mer informasjon.

Innspill kan sendes elektronisk til postmottak@kafjord.kommune.no eller sendes til Kåfjord kommune, boks 47, 1946 Olderdalen.
Frist for innspill 27. Mars 2018.

Grunneiere og øvrige instanser som berøres av planarbeidet blir varslet direkte med brev.

Hold av datoen!
- Fredag 9. Mars har du anledning til å bli med på workshop i Grendehuset i Djupvik, fra 18:00-20:00. Du vil få muligheten til å uttale deg om hva DU mener er viktig å ta vare på i Djupvik. Workshopen er åpen for alle.

 

Her kan du lese:

Særutskrift fra formannskapet 5.2.2018

Planprogram og melding om oppstart av områderegulering i Djupvik


 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk