Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. juni kl. 09:18

Vaksinasjon åpnet for hele befolkning over 18 år

Koronainfo

les mer clear
error_outline
21. juni kl. 07:38

Nasjonale tiltak av 18.06.21

Nasjonale tiltak

les mer clear
error_outline
16. juni kl. 11:21

Vedlikehold på Trollvikveien fra uke 25

Mandag 21. juni begynner Kåfjord kommune med vedlikehold av Trollvikveien, oppdraget utføres av entreprenør Myrvoll Maskin AS

les mer clear

Planprogram og varsel om oppstart - Storhammaren steinbrudd

Høgtuns Plankontor AS har på vegne av tiltakshaver Myrvoll Maskin AS utarbeidet planprogram for detaljregulering av Storhammaren steinbrudd i Djupvik i Kåfjord kommune. Det varsles herved oppstart av planarbeidet og planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8.

Det aktuelle området ligger i Djupvik, ca. 20 km nord for kommunesenteret Olderdalen. Det er tidligere tatt ut stein i området i forbindelse med utbygging av Djupvik havn. Eksisterende atkomstveg mot E6 har en lengde på ca. 1 km.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for råstoffutvinning.  

Offentlig myndigheter, lag og foreninger, berørte grunneiere og naboer blir direkte varslet med brev eller e-post.

Planprogrammet finner du her!

Merknader til oppstartmeldingen rettes skriftlig til Høgtuns Plankontor AS, Sommersetlia 39, 9143 Skibotn eller på e-post shogtun@hotmail.com, innen 5. mai 2021.

Kontakt Høgtuns Plankontor AS på telefon 908 34 114 eller kommunes kontaktperson Bendik Fanghol, telefon 77719247 for nærmere informasjon eller spørsmål.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.
Oversikt

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk