Manndalen motorcrossklubb søkte i 2020 om dispensasjon til å etablere motocrossbane på eiendommen gnr. 30 bnr. 81 i Manndalen.

Søknaden var ute på høringsrunde og ble deretter behandlet av Kåfjord Formannskap.

Planforslaget er nå ferdigstilt og Kåfjord kommune ønsker tilbakemeldinger til planprogrammet.

Høringsfristen er satt til 13. Januar 2023.

Innspill sendes til postmottak@kafjord.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til planlegger på e-post: fredrik.tollefsen@kafjord.kommune.no eller telefon: 77719247