Reiselivsinformasjon fra Kåfjord i miniformat

Kåfjord har vakker natur og fasinerende landskap som består av kontraster, fra steile fjellvegger langs fjordene til langstrakte vidder på grensa til Finland. Fra idylliske innsjøer, trolske skoger, til høye snødekte fjelltopper og isbreer. Sommernetter med midnattssol og vinternetter med måneskinn og
nordlys. Her kan sommeren bli intens varm og vinteren iskald.

Kåfjord kommune ligger ca. 500 km nord for polarsirkelen og ca. 400 km sørvest fra Nordkapp. Tromsø er nærmeste by ca. 15 mil fra kommunen. Sentralt innen regionen har vi en kortbaneflyplass med daglige avganger til Tromsø. For øvrig er det daglige buss- og båtforbindelse til Tromsø.

Folket i Kåfjord

Miljøet i Kåfjord bærer preg av de tre stammers møte, samisk, finsk og norsk. I bygdene i kommunen er det lett å få kontakt med folk. De er i de fleste tilfeller hjelpsomme og utadvente. Kulturen bærer preg av at ulike folkegrupper er etablert i området. Vi håper og tror at gjestfriheten er stor blant folk.

Natur

Naturen hos oss er virkelig fylt av kontraster! I løpet av noen timer kan man oppleve fjordfiske med sine spennende kvaliteteter og strandhogg, havfiske ytterest på Lyngen hvor naturkreftene kan gjøre fisketuren til en eksepsjonell opplevelse, landbruk med både tradisjonelle og mer moderne næringskombinasjoner, stor aktivitet i våre flotteste daler, og høyfjellsområder som kan ta pusten fra enhver!

Geologien er spesiell med mange interessante stein- og bergforekomster. Området har en unik flora og fauna med bl.a mange sjeldne planter. Dyreriket består av mange truede dyrearter som jerv, gaupe, bjørn og ulv. For øvrig er det vanlig å finne bl.a elg, hare, rev i skogene hos oss. Hos oss finner du også mange sjeldne fuglearter. Ørn , ulike falker/hauker og sjeldne spurvefugler kan du med letthet finne i regionen. På Spåkenes, i ytre del av kommunen, har vi et flott våtmarksområde tilrettelagt for fuglekikking. Lov om fri ferdsel i utmark sikrer almennheten rett til å nytte utmarka som rekreasjonsområde.

Normalt ligger snøen fra november til begynnelsen av mai. Midtnattsol i perioden mai til juli. Nordlys er et vanlig syn i perioden september- mai. For øvrig kan ville bær og sopp plukkes fritt i utmarka i hele regionen.

Villmarka gir frihet. I Kåfjord, som i resten av Nord-Troms regionen, eies villmarka av private og av staten. Lov om fri ferdsel i utmarka gir deg rett til fritt å ferdes hvor du vil i naturen. Merkede stier,samt delvis gjengrodde stier leder deg til områder der du sjelden treffer andre mennesker. Du kan bruke av skog til å fyre bål for å koke din te/kaffe eller til å lage mat. I stille netter med midtnattsol og vinterkvelder med nordlys kan du nyte friheten i din egen verden. Du kan gå i områder som er urørt av menneskelig aktivitet, du kan ta skiturer på hvitt snø der det kun ser tråkk etter ville dyr. Det koster deg ingenting å bruke naturen , den ligger der og venter på deg.

Aktiviteter

Om sommeren vil dere finne flotte fiskemuligheter både i elver, innsjøer og i sjøen. Noen våre reiselivsaktører har utleie av båt og/eller organiserte fisketurer på fjordene. De vil også være behjelpelig med å organisere slike fisketurer for dere på forespørsel.

 

 

 

 

 

Isfisketurer i fjellområdene er attraktiv aktivitet i perioden februar til mai. I fjordene i regionen tas det årlig torsk opptil 30-40 kg. Storgjedde på vel 10 kg kan man støte på i vann. Storrøye tas ofte på stang i fjellvannene. Å få storlaks i elvene er faktisk mulig, selv om det er en sjeldenhet. Flere av elvene i området er godt egnet for padling med kajakk/kano.

Naturen i Kåfjord og Nord-Troms er fantastisk for hundespannkjøring. Det er flere aktører med hundespann som gir ulike tilbud for turer i øde områder der stillhet, nordlys, måneskinn og spesiell lys fra polarhimmelen gir en spesiell opplevelse.

 

 

 

 

 

 

Hestemiljøet i Nord- Troms tilbyr rideturer, sledeturer i en unik natur. Innen regionen finnes muligheter for ulike aktiviteter innen vintersport og brevandring. For øvrig er det aktivt skimiljø i området. Organiserte snøscooterturer/-scootersafari fins også i regionen.

Kåfjord innbyr til attraktive områder for fjellvandring med mange interesante vandreruter. Fri ferdsel gjør at turer kan legges inn i øde områder uten forstyrrende elementer. Ved til bål kan fritt nyttes i skogene. I nærområdene og like til bilveg finnes attraktive villmarksområder lett tilgjengelig for de som ønsker det. Reindrifta gir deg opplevelser i deres boforhol (lavvo) og samling av reinsdyr. På gårdsbruk i området finnes sau, kyr, geit. Enkelte bruk driver gårdsturisme og har mange aktiviteter. Fjellheimen i Kåfjord og området rundt innbyr til fine jaktopplevelser etter bl.a elg, ryper, orrfugl og hare. Opplæring til jakt er organisert innen regionen. Vi har ettertraktede områder for fuglekikking med flere sjeldne fuglearter. Nedlagte gruver etablert av engelskmenn tidlig på 1900 tallet er lett tilgjengelig hos oss. Aktive husflidslag gir ulike tilbud innen lokale husflidstradisjoner. Kommunen er kjent for flere spesialiteter innen husflid.

I Kåfjord opplevde også vi brente jords taktikk under siste verdenskrig. Ulike krigsminner finns innen i kommunen, og vi vil særskilt neve fortet på Spåkenes. Det finns nasjonalparker i Nord-Troms med spesiell natur. Årlig arrangeres det i området bl.a fiskefestivaler, samisk festival(riddu, riddu), jassfestivaler og nyttåraparader. Treriksrøysa(der grensa mellom Sverige/Finland/Norge møtes) ligger 1 timers biltur fra kommunen Treriksrøysa ligger i et villmarksområde med godt utbygd vandrestier i fjellheimen.

Høystandardhytter innbyr til trivelig opphold og overnatting. Overnattinger i lavvo og/eller gammer kan organiseres. I tillegg har vi annen utleie, av ulik standard og pris. Vi kan tilby dere aktiviteter og attraksjoner hele året. Naturen og miljøet i Kåfjord er spesiell og har et stort potensiale for å utvikle tilbud for reiselivet. Velkommen til utendørsopplevelser og aktiviteter i Kåfjord!

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk