SAAL 1 (Samisk nybegynnerkurs 1) vår 2018 - Ny søknadsfrist!

Påmeldingsfrist 19. januar 2018.

Giellasiida arrangerer nybegynnerkurs i samisk som gir 15 studiepoeng, i samarbeid med Sámi allaskuvla. Kurset er på 150 timer med undervisning og deltakerne må påberegne 150 timer med selvstudie. Oppstart 12. februar i Manndalen. Våren 2018 blir det undervisning i ukene 7, 9, 11, 15, 18 og 22. Muntlig eksamen blir arrangert i begynnelsen av juni, i samarbeid med Sámi allaskuvla. Denne uken blir det også to dager med undervisning.

Ansatte i Kåfjord kommune kan søke permisjon med lønn for å gå på kurset.

Under føresetning om bevilgning fra Sametinget kan foreldre med barn i samiskspråklig barnehage eller har barn med samisk i sin fagkrets i grunnskolen, samt nært pårørende til demenslidende søke Kåfjord Kommune om støtte for å delta på kurset. Det kan søkes om stipend for kåfjordinger for å studere samisk.

Semesteravgift: 400 kroner

For mer informasjon om kursstøtte kontakt Inger Åsli tlf. 77 71 92 32.
For mer informasjon om kurset: Per-Johannes Marainen tlf. 46 43 00 24

Påmeldingsfrist 19. januar 2018.

Kursene settes i gang hvis det er nok deltakere.

Påmelding til Samisk Høgskole:  https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf og til Giellasiida: giellasiida@kafjord.kommune.no

bures
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk