Kåfjord kommune sin samhandlingsmodell finner du her (klikkbar lenke)

Modellen forklarer hvordan kommunen arbeider med identifisering av utsatte barn og unge, på tre forskjellige nivåer:

  • Kommunenivå: Overordnede strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglig samarbeid og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid.
  • Tjenestenivå: Prosedyrer, verktøy, tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikra identifikasjon og oppfølging av barn i målgruppen.
  • Individnivå: Metoder, prosedyrer og opplæring i identifiseringen av barn som trenger hjelp og tiltaksarbeid inn mot målgruppen.