barn som leker

Vi fortsetter med Beaivvi čivggat!

Beaivvi čivggat våren 2018

Giellasiida – Samisk språksenter fortsetter våren 2018 med prosjektet Beaivvi čivggat, og denne gang tilbys en språkarena for elever  fra 4.-7.klasse med samisk på skolen. 

bures

Påmeldingsfrist 19. januar 2018.

SAAL 1 (Samisk nybegynnerkurs 1) vår 2018 - Ny søknadsfrist!

Giellasiida arrangerer nybegynnerkurs i samisk som gir 15 studiepoeng, i samarbeid med Sámi allaskuvla. Kurset er på 150 timer med undervisning og deltakerne må påberegne 150 timer med selvstudie. Oppstart 12. februar i Manndalen. Våren 2018 blir det undervisning i ukene 7, 9, 11, 15, 18 og 22. Muntlig eksamen blir arrangert i begynnelsen av juni, i samarbeid med Sámi allaskuvla. Denne uken blir det også to dager med undervisning.

Ansatte i Kåfjord kommune kan søke permisjon med lønn for å gå på kurset.

Under føresetning om bevilgning fra Sametinget kan foreldre med barn i samiskspråklig barnehage eller har barn med samisk i sin fagkrets i grunnskolen, samt nært pårørende til demenslidende søke Kåfjord Kommune om støtte for å delta på kurset. Det kan søkes om stipend for kåfjordinger for å studere samisk.

Semesteravgift: 400 kroner

For mer informasjon om kursstøtte kontakt Inger Åsli tlf. 77 71 92 32.
For mer informasjon om kurset: Per-Johannes Marainen tlf. 46 43 00 24

Påmeldingsfrist 19. januar 2018.

Kursene settes i gang hvis det er nok deltakere.

Påmelding til Samisk Høgskole:  https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf og til Giellasiida: giellasiida@kafjord.kommune.no

Informasjon

14. desember kl. 17.00-19.00

Bli med på juleverksted!

Vi har gleden å invitere barn som har samisk som 1. eller 2. språk i 1.-7. trinn til juleverksted på Senter for nordlige folk den 14.12 kl. 17.00 – 19.00

Påmelding sendes til per.johannes.marainen@kafjord.kommune.no  eller tlf. 46430024 innen 12.12.17.

Det vi trenger å vite er:
• Navn og alder på barn
• Telefonnummer og mailadresse
• Spesielle behov: Har du matallergi eller andre behov vi bør ta hensyn til

Boađe suohtastallat!

Dearvvuođat Giellasiida og Senter for nordlige folk

 

Boađe suohtastallat!

Dearvvuođat Giellasiida ja Davvi álbmogiid guovddáš

 

Samisk språk og kultur

Kåfjord kommune tilhører forvaltningsområdet for samisk språk, hvor norsk og samisk er likestilte språk. Dette gir alle rett til å bruke samisk i kontakt med det offentlige; statlige, fylkeskommunale og kommunale organ. Dette betyr bla at en har rett til å bli møtt og å bruke samisk i kontakt med det offentlige.

Informasjon, annonsering og lokale skjema skal være både på norsk og samisk. Det skal legges til rette for at ansatte får permisjon med lønn for å lære seg samisk. Samisk språk skal på ulike måter synliggjøres innenfor ulike virksomheter, eks. gjennom skilting på to språk. Alle har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i den Norske kirkes menigheter og den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor offentlige helse- og sosial institusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli møtt på samisk.
 
Sametinget tildeler årlige midler til forvaltningskommunene som er ment å gå til å oppfylle målsettingen med Samelovens språkregler, kap 3. Fom 2012 bevilger også Sametinget midler til utviklingsrettede tiltak i kommunene. Kåfjord kommune har underskrevet en samarbeidsavtale med Sametinget som viser hvordan tospråklighetsmidlene skal brukes i perioden 2012 – 2014.
 
koftesving.jpg
 
Konsulent for samisk språk og kultur
Skal bidra til å planlegge og iverksette samiskspråklige tiltak knytta opp mot samarbeidsavtalen med Sametinget. Saksbehandling til Samepolitisk utvalg ligger også til stillingen, samt  forvaltning og veiledning knytta til tilskuddsordningene som er knytta til tospråklighetsmidlenes utviklingsdel.
 
Samisk språkkonsulent Inger M. Åsli, Drift- og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 32
E-post: inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Tilskuddsordninger
Andre ordninger
Gratisabonnement på den samiskspråklige avisa Ávvir.
 
Aktuelle linker
 
Logo Giella siida

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk