taekwondo

4.-6. juli 2018

Språkleir i Manndalen

Giellasiida, Storfjord og Gáisi språksentre arrangerer språkleir for barn fra 1.-7.klasse som har samisk i sin fagkrets.

Ved overnatting må foreldre være med 

Antall ledige plasser: 50 elever

Det vi trenger å vite:

  • Navn og alder

  • Allergier

  • Foreldre som blir med

  • Overnatting

Påmelding til: dennis.andre.fossli@tromso.kommune.no

Påmeldingsfrist: 20.juni

Logo original Giella Siida - for skjerm

Torsdag 5.april kl. 17.00-19.30 i Manndalen

Kom på giellabádji/språkverksted!

Giellasiida/ Samisk språksenter har gleden å invitere barn som har samisk som 1. eller 2. språk i 1.-5. trinn til språkverksted på Senter for nordlige folk den torsdag 5.4 kl. 17.00 – 19.00

Velkommen!

 

 

Samisk språk og kultur

Kåfjord kommune tilhører forvaltningsområdet for samisk språk, hvor norsk og samisk er likestilte språk. Dette gir alle rett til å bruke samisk i kontakt med det offentlige; statlige, fylkeskommunale og kommunale organ. Dette betyr bla at en har rett til å bli møtt og å bruke samisk i kontakt med det offentlige.

Informasjon, annonsering og lokale skjema skal være både på norsk og samisk. Det skal legges til rette for at ansatte får permisjon med lønn for å lære seg samisk. Samisk språk skal på ulike måter synliggjøres innenfor ulike virksomheter, eks. gjennom skilting på to språk. Alle har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i den Norske kirkes menigheter og den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor offentlige helse- og sosial institusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli møtt på samisk.
 
Overordna tospråklighetsplan ble vedtatt i Kåfjord kommunestyre 7.12.2017, sak 65/17, og  er et overordna styringsverktøy for Kåfjord kommune. Målsettingen med planen er å styrke og forbedre tilbudet knytta til utvikling og ivaretaking av samisk språk og kultur som kommunen gir innenfor alle sine virksomhetsområder, så som barnehage, skole, helse og forvaltning forøvrig. Kåfjord kommune har med utgangspunkt i overordna tospråklighetsplan utabeid en aktivitetsplan for 2018-2020.
 
Sametinget tildeler årlige midler til forvaltningskommunene som er ment å gå til å oppfylle målsettingen med Samelovens språkregler, kap 3. Fom 2012 bevilger også Sametinget midler til utviklingsrettede tiltak i kommunene. Kåfjord kommune har underskrevet en samarbeidsavtale med Sametinget som viser hvordan tospråklighetsmidlene skal brukes i perioden 2012 – 2014.
 
koftesving.jpg
 
Konsulent for samisk språk og kultur
Skal bidra til å planlegge og iverksette samiskspråklige tiltak knytta opp mot samarbeidsavtalen med Sametinget. Saksbehandling til Samepolitisk utvalg ligger også til stillingen, samt  forvaltning og veiledning knytta til tilskuddsordningene som er knytta til tospråklighetsmidlenes utviklingsdel.
 
Samisk språkkonsulent Inger M. Åsli, Drift- og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 32
E-post: inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Tilskuddsordninger

 Målgruppe foreldre til barn med samisk språk i barnehagee og/eller i grunnskole.

Andre ordninger
Gratisabonnement på den samiskspråklige avisa Ávvir.
 
Aktuelle linker
 
Logo Giella siida

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk