Satsene for egenbetaling for helsetjenester 2017

Satsene for egenbetaling for helsetjenester i Kåfjord kommune

fastsettes slik fra 1. januar 2017:

Når bruker har inntekt under 2 G, pr. time. kr. 190,-
Når bruker har inntekt inntil 3 G og over 5G, pr. time. kr. 400,-
Inntekt under 2 G ad maks, pr. måned. kr 190,-
Inntekt inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr. 1.200,-
Inntekt inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr. 2.000,-
Inntekt inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr. 3.200,-
Inntekt over 5 G ad f.o.m. 10 timer pr måned (timepris x 10) kr. 4.000,-
Trygghetsalarm leie pr. måned. Kr. 326,-
Sykehjemmet. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal vederlagsberegnes fra 1.1.2017 med følgende satser:
Korttidsopphold pr. døgn kr. 150,-
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 80,-
Middag
Pris pr. hel porsjon middag som bringes ut fra helsesenteret: kr. 110,-.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk