Informasjon

Løypene stenges fra kl 00:00 5. mai.

Status og informasjon scooterløypene i Kåfjord

Enkelte løypetraseer ble stengt 20 april i henhold til gjeldende forskrift, og øvrige er avkortet som følge av lokale snøforhold. Øvrige løyper er åpen til og med fredag 4. mai. 

Informasjon

Status scooterløyper 6.04.18

Det er nå gjort endringer på løypenett. Flere løyper er åpnet. Men vi minner om at folk som ferdes langs scooterløyper og ellers på ski og i naturen bes utvise den største forsiktighet, da det er skredfare fortsatt. Se varsom.no for ytterligere informasjon. Status løypenettet: https://www.kafjord.kommune.no/status-scooterloeypene-aapningstengning.403468.no.html

 

Informasjon

Status scooterløyper 5.04.18

Det er nå åpnet for bruk av løypa opp Olderdalen. Vi ber samtidig alle som ferdes om å opptre varsomt når dere ferdes i naturen. Det er fortsatt skredfare, og man hører tydelige drønn i snøen når man ferdes, selv på falte områder. Det anbefales å opptre forsiktig og legge sine rasterplasser på trygge områder.

Staus løypenett:https://www.kafjord.kommune.no/status-scooterloeypene-aapningstengning.403468.no.html

 

 

Varsel

Status scooterløyper 1.04.18

Det er fortsatt høy skredfare i Kåfjord og Nord-Troms. Etter en vurdering åpnes Nordmannvikløypa for ferdsel, nå som faregraden på varsom.no er gått noe ned (faregrad 3 men merket med obs-tegn). Vi ber alle som ferdes i naturen om å utvise den største forsiktighet. De øvrige løyper som har vært stengt åpnes ikke i dag.http://www.kafjord.kommune.no/status-scooterloeypene-aapningstengning.403468.no.html

 

Varsel

Status scooterløyper i Kåfjord 26. mars

Enkelte løyper og løypetraseer er stengt som følge av økt skredfare. Varsom.no melder om faregrad 4 - stor snøskredfare for regionen Nord-Troms. Kommunen ber alle som ferdes i naturen om å utvise den største aktsomhet. Store nysnømengder og vind gir omfattende ustabile forhold, naturlig utløste skred forventes. Unngå alt skredterreng. 

 https://www.kafjord.kommune.no/status-scooterloeypene-aapningstengning.403468.no.html

Informasjon

Faregrad 3

Gjenåpning scooterløyper

Kåfjord kommune åpner flere av sine scooterløyper etter stenging under faregrad 4. Varsom.no melder nå om faregrad 3. Vi ber alle som ferdes både etter scootertraseer og andre områder om å utvise den største forsiktighet. Det er ifølge varsom.no en kompleks situasjon med flere skredproblemer, det krever mye kunnskap om skred å bevege seg trygt i bratt terreng. Vi ber derfor alle om å gjøre svært forsiktige vegvalg.

Varsel

Scooterløyper i Kåfjord stenges på grunn av faregrad 4 for snøskred

På grunn av varsel om faregrad 4 for utløysing av snøskred er flere scooterløyper stengt. Ber om at dere følger med på åpning og stenging av løyper på hjemmesiden. Endringer kan skje hurtig. Følg også med på varsom.no for ytterligere skredinformasjon.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk