Gáivuona suohkana ođđasatNyheter fra Kåfjord kommune

 • Informasjon

  Kåfjord kommune trenger besøkshjem

  Kan du tenke deg å være besøkshjem for barn og unge en eller flere helger pr måned?
 • Print

  STÅR DU I MANNTALLET?

  For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen de...
 • Print

  FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 10.AUGUST

  Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du ...
 • Informasjon

  ePortal er nå i drift

  ePortal er en Internett-basert tjeneste som på en sikker måte tilbyr timebestilling og kommunikasjon mellom pasient og legekontor – uten tidsforsinkel...
 • Informasjon
  Flytt gjerne søppelbokser og annet som kan hindre slåtta

  Kantslått langs kommunale veger i Kåfjord

  Kantslåtten er startet opp og ventes å bli fullført tirsdag 8.august. Om du har søppeldunk eller andre gjenstander stående/liggende langs vegen er det...
 • Informasjon

  Parkering på kaia i Olderdalen

  Kåfjord kommune informerer om at det er forbudt å parkere på allmenningskaia i Olderdalen («Nato-kai»).  Det ble satt opp parkeringforbudtskilt sommer...
Giella Norsk - NorwegianGiella Samisk