Kommunen tilbyr tjenester innenfor
 

Kontaktinformasjon

Elisabeth Gulbrandsen, Kommunalsjef oppvekst
Telefon: 777 19219
E-post: elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no
 
Ellen M. Lindvall, konsulent
Telefon: 777 19208
E-post: ellen.lindvall@kafjord.kommune.no

Aktuelle linker