Grunnskolene i Kåfjord

 

 

 
Skolestart høsten 2017
1. skoledag er mandag 21. august for begge skolene.
Kommunestyret har vedtatt driftsstans ved Trollvik skole fra høsten 2017. Elevene herfra er overført til Olderdalen skole.
 
Sykdomsfravær for elever meldes på telefon til den enkelte skole
Manndalen skole: 77 71 94 00
Olderdalen skole: 77 71 92 70
 
 
Skolefritidsordning (SFO) ved kommunens barneskoler:
Søknader, endringer, permisjoner og oppsigelser av SFO-plass saksbehandles av Ann Karin Pedersen på Servicekontoret.
Dersom du har spørsmål angående SFO-plass, kan du ta kontakt med saksbehandler.
Dette skal sendes skriftlig, og man kan benytte følgende:
 
SFO satser pr. 01.04.2016
Halv plass       kr.    918,- pr. måned.
Hel plass         kr.1. 763,- pr. måned.
 
Satsene for kost i SFO fastsettes slik fra 01.04.2016
Halv plass       kr. 154,- pr. måned
Hel plass         kr. 318,- pr. måned.
 
 
Innmelding av elever til skolestart:
Når elever skal begynne i 1. klasse, må foresatte fylle ut et innmeldingsskjema.
Skjemaet må være levert oppvekstetaten innen 1.mars.
Kontaktinformasjon:
Saksbehandler Ann Karin Pedersen, Servicekontoret
Telefon: 77 71 92 06
 
 
Link til Fronter:
fronter_logo.gif

Skole og utdanning

Kåfjord kommune / Gáivuona suohkan har to kommunale skoler,  
samt tilbud om voksenopplæring og fjernundervisning i Samisk.        
Link til Fronter:
fronter_logo.gif
Kommunen tilbyr tjenester innenfor
 
Kontaktinformasjon
Elisabeth Gulbrandsen, Etatsleder for oppvekst
Telefon: 777 19219
E-post: elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no

 
Ellen M. Lindvall, konsulent
Telefon: 777 19208
E-post: ellen.lindvall@kafjord.kommune.no
 
Aktuelle linker
info_60x58

GIELLAMATKI – KIELIMATKA

Språksamling for unge i Nord-Troms regionen

Elever som har finsk og samisk som språk i grunnskolen, samles 17.-19. april til språksamling på Eidebakken skole i Lyngen.

Informasjon om Tverrfaglig forum i Kåfjord kommune for barn og unge

Målsettingen med tverrfaglig forum er at barn, unge og deres familier skal kunne komme i kontakt med det lokale hjelpeapparatet for å få en samlet og koordinert hjelp.
Barn

Barn i sorg og krise - Kriseplan for skolene

Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene.
Revideres etter behov.
Trivsel skole_196x160

Trivselsplan i skolene

Kåfjord kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for
krenkende ord og handlinger som mobbing (inklusiv utestengning), vold diskriminering
eller rasisme på skolen og på skoleveien.
Dette er trivselsplanen til Kåfjord kommune.

Mobbeplan for barnehagene i Kåfjord

På bakgrunn av ”Manifest mot mobbing” som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk
av regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Barneombudet ser
vi på Kåfjord barnehager viktigheten av å forebygge mot mobbing.

Kilde: Nordlys.no 18.10.11

Kåfjord er best i landet

Kåfjord kommune er kåret til årets barne- og ungdomskommune i Norge.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk