Minner om at frist for innsending av søknad om barnehageplass (hovedopptak med oppstart 15.08.2020) er 1. mars 2020.

Elektronisk søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1667&externalId=5426