Søknadsskjema for alle pleie- og omsorgstjenester

Klikk her for se bilder av hva skjemaene inneholder

Her kan du søke om alle typer tjenester. Det er samme skjema for alle. Du gjør dine valg inne i skjemaet. De som ønsker samisk som språk i behandlingen kan notere dette under "annet", eller ta kontakt med helse- og omsorgssjefen. Vi jobber med å få laget et samisk søknadsskjema. 

Det er 8 sider å fylle ut med informasjon. Finn frem det du trenger før du starter med å fylle ut. Du må fylle ut alt på én gang. Du kan ikke mellomlagre skjema før du sender inn.:Omsorg

Ønskede tiltak

Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Aktivitet/dagtilbud
Støttekontakt
Avlastning for pårørende
Transporttjeneste
Matombringning
Omsorgslønn
Psykisk helsearbeid
Trygghetsalarm
Rehabilitering
Annet

Ønskede boligtiltak

Sykehjems, langtidsopphold
Sykehjems, korttidsopphold
Sykehjemd, dagopphold
Trygdebolig
Annet

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk