STÅR DU I MANNTALLET?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.
Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.
Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi
stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Se kunngjøring norsk og samisk

Print
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk