Stemmelokalenes åpningstid søndag 10/9 og mandag 11/9 2017

VALG 2017

Stemmelokalene i Djupvik, Olderdalen, Birtavarre og Manndalen har følgende åpningstider: Søndag kl.16.00-20.00 - Mandag kl.10.00-13.00 og 16.00-20.00.

Print

Stemmelokalet i Djupvik er i grendehuset, i Olderdalen på Kultursenteret, i Birtavarre på samfunnshus og i Manndalen på Manndalen skole.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk