Vi trenger flere støttekontakter til Kåfjord kommune, i alle deler av kommunen, både menn og kvinner. Krav om førerkort klasse B, og politiattest, samt personlig egnethet.  Det er egne satser i forhold til kjøring og andre utgifter. Støttekontaktene må disponere egen bil, men vil få dekt kjøreutgifter inntil en viss sats hver måned.

For ytterligere informasjon kontakt undertegnede; Linn Sylvi Steinnes, Leder hjemmebasert omsorg, Tlf 77 71 93 02