Tomtearbeider pågår på Svenhaugen

Status nytt senter for helse og omsorg i Kåfjord

I disse dager jobber Skanska husfabrikken AS på Svenhaugen med utgraving av tomt. Arbeidene går som planlagt og femdriften er god.

graving på tomt

Ellers jobber kommunen som byggherre med ulike avklaringer i forhold til prosjektet og prosjektorganiseringen. Blant annet er velferdsteknologi et området hvor kommunen jobber på for å skaffe seg et best mulig beslutningsunderlag. 

Byggekomiteen hadde møte 8. november for statusgjennomgang og informasjon. Byggekomiteen vil ha månedlige møter med administrasjonen for informasjon, orientering og for å fatte vedtak i saken som behøver politiske avklaringer. Under møtet fikk politikerne informasjon om dagens status, fremdrift, økonomi og utenomhus skisser. Neste møte i byggekomiteen er berammet til 8. desember.

Prosjektkostnaden er samlet på 256,8 millioner kroner. Og overlevering fra entreprenør er satt til 20 desember 2018. Innflytting i det nye sykehjemmet forventes å bli rundt mars 2019.

Sykehjemstomta på Svenhaugen

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk