256_fjelltopp to personer

Ta en tur!

Postkassetrimmen fortsetter

Ta en tur, fordi du fortjener det! Det er en endring fra forrige sesong med trimpostkasser. Boka ved Tverrelva ble lite brukt. Den trimpostkassa er nå flyttet til Skaìdenjunni, på veien mpt Balsrudhula i Manndalen. Det blir spennede med ei ny løype. Det blir enkel premiering av de som besøker trimkassene også inneværende trimsesong (oktober-oktober). vedlagt følger trekningsliste for fjordårstrimmen. Gratulerer til alle dere som har gjort en innsats for egen trivsel og helse!

Turløyper for alle og enhver

Vi håper du finner et alternativ nær deg, som er lett tilgjengelige og i nærområdet. La deg begeistre av det enkle eller av det mer spektakulære. Her har vi beskrivelser av alle våre flotte turløypetraseer.

Kåfjord kommune ønsker også å få tilbakemeldinger på hva dere, innbyggere, gjester og besøkende mener om turløypene i kommunen. En anbefaling fra nettopp deg kan være det som skal til for å få naboen opp av godstolen. Send ditt tips og tilbakemelding til post@kafjord.kommune.no
Turkart kan kjøpes på Servicekontoret i kommunen og selges ofte også hos dagligvarebutikkene i kommunen gjennom hele året eller turistinformasjonen i sommersesongen. Her gjør vi samtidig oppmerksom på at kartet er trykket opp før merkingen kom til, så de fleste turløyper står som umerket i kartet (stiplet linje) selv om de nå er merket.
 
Vrtining

Troms Fylkeskommune

Tildelinger Fysak 2014

I Kåfjord fikk Birtavarre Røde Kors, YKIL og kommunen midler til FYSAK-tiltak, samlet kr. 47 tusen kroner av fylkets tildeling. Alle kroner små gir fysisk aktivitet fra A til Å!  Midlene skal gå til lokale lavterskeltiltak, og frivillige lag og foreninger er prioritert sier fylkesråd Line Miriam Sandberg. De er viktige bidragsytere i det lokale folkehelsearbeidet.

Vikasokken_250x128

Beskrivelser og kart over TRIM (FYSAK)-løyper

Her kan du lese en mer detaljert beskrivelse og se kart over våre 11 FYSAK-løyper, hvor vi har plassert trimbøker. Samt hva du kan vente deg i premie. God tur!

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk