Ungdomskontakten er en nyopprettet prosjektstilling for ungdom mellom 13 – 23 år. Ungdomskontakten skal være pådriver for og legge til rette for å etablere gode møteplasser for ungdom.

Ungdomskontakten skal ivareta ungdommen, og ikke minst være tilstede for ungdommen. Ungdomskontakten skal også være et bindeledd/kontaktpunkt dersom noen vil trenge hjelp fra rus, psykiatri eller helsesøster.  Ungdomskontakten har taushetsplikt, men har også opplysningsplikt på lik linje med andre helsetjenester.

Ungdomskontakten skal legge til rette, i samarbeid med ungdommen selv, for nye aktiviteter. Har du en god idé eller et ønske om å få noe til? Eller har du bare lyst å ta en prat? Ikke vær redd for å ta kontakt! Eksempler på aktiviteter kan være rockeverksted, DJ-kurs, hip-hop-kurs, sang, rap, dans, tegning, slam-poesi, maling, dikt.
Alle ideer er velkomne, så finner vi sammen ut hvordan vi skal få det til!

Ungdomskontakten har kontor på Rådhuset i 2.etasje, men vil også være tilstede der hvor ungdommen selv er. Kom gjerne innom! Tilbudet er gratis.