Utdrag av Aksel Bergs sang til Kåfjord

Til Kåfjord

Dei steile fjell med brear gjev sus i smeltingstid.
Dei kvite band av bekker ligg strekt fra fjell og li.
Ein fjord med bergvegg langsmed sjø,
med skard og ur, med dal og bø,
med sterk og steinset sti.

Så ligg ho der og kallar vår kjØĶre bygd og grend
og ventar drift og dugleik av kvinner og menn.
Dei gamle stigar vil vi gå.
Dei sterke tindar vil vi nå,
og bekkene som renn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Kåfjord, du er bygda der ØĶtta vår slo rot,
på karrig grunn med lite, men rikare på mot.
Vi er ditt folk, vi har deg kjØĶr
med vidde og din tindeher
og grunnen under fot.

                        Aksel Berg, 20.04.1980

 

Dette utdraget er hentet fra boka "KÅFJORD - mennesker, administrasjon og politikk" skrevet av Torleif Lyngstad, Birtavarre. Foto:  WEB-gruppa

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk