Kåfjord ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste

fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og

der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden;

hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte

over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom

kvener, samer og nordmenn.

Vi har ca 2.097 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord

har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente

urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på

fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.

Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord

kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

 

ID 167 - Regnskapsleder

Kåfjord kommune har ledig 100% fast stilling som regnskapsleder. Søknadsfrist 3. juni.

I tilfelle internt opprykk vil det kunne bli ledig stilling som Id 168 Regnskapsmedarbeider, se nærmere informasjon lenger nede i annonsen dersom du ønsker å søke på denne stillingen også.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen innebærer et faglig ansvar for kommunens regnskap og har en støttefunksjon for økonomileder og rådmann. Stillingsinnehaver skal bidra til å utvikle og vedlikeholde rutiner for å sikre god økonomisk internkontroll.

 • Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. daglig ansvar for føring av kommunens regnskap, utbetalinger, innfordring/fakturering, avstemminger, rapportering til SSB, regnskapsavslutning m.m.

 • Andre oppgaver som naturlig hører til stillingen er å styre tilganger til kommunens regnskapssystem, samt ved behov gjennomføre opplæringstiltak for enkeltansatte og enheter i organisasjonen

 • Kommunen benytter i dag økonomisystemene Agresso og Arena.

Digitalisering berører alle tjenesteområder i kommunen, og tjenesteproduksjon f oregår i økende grad digitalt. Stillingsinnholdet vil kunne endre seg i takt med kommunens utfordringer og organisering. En viktig arbeidsoppgave er å holde seg oppdatert på tilgjengelig teknologi og nye arbeidsmetoder.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen økonomi eller solid realkompetanse

 • Relevant erfaring fra kommuneregnskap

 • Kjennskap til Agresso

 • Gode kunnskaper og ferdigheter i bruk av excel samt øvrig office-verktøy.

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Gode holdninger hva gjelder nøyaktighet, orden og ryddighet

 • Du viser initiativ, fleksibilitet og har høy gjennomføringsevne

 • Du liker å arbeide selvstendig, men har samtidig gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale

 • Utfordrende arbeidsoppgaver

 • Fleksible arbeidstidsordninger

 • Trivelig arbeidsplass på rådhuset med et godt arbeidsmiljø

 • Kåfjords beliggenhet i tiltakssonen for Nord Troms gir lavere skatt og nedskriving av studielån

 • Pensjonsordning i KLP

 

I tilfelle internt opprykk til regnskapslederstillingen, vil det bli ledig

Id 168 - Regnskapsmedarbeider i 100% fast stilling

Arbeidsoppgaver regnskapsmedarbeider:

 • Hovedansvar for fakturering og innfordring

 • Delta i arbeidet med føring av kommunens regnskap, utbetalinger, avstemminger, rapportering til SSB, regnskapsavslutning m.m.

 • Andre oppgaver som kan påregnes er å bidra til styre tilganger til kommunens regnskapssystem, samt ved behov gjennomføre opplæringstiltak for enkeltansatte og enheter i organisasjonen

 • Kommunen benytter i dag økonomisystemene Agresso og Arena.

Ønskelige kvalifikasjoner regnskapsmedarbeider:

 • Utdanning innen økonomi eller realkompetanse.

 • Relevant erfaring fra kommuneregnskap

 • Kjennskap til Agresso

 • Gode kunnskaper og ferdigheter i bruk av excel samt øvrig office-verktøy.

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Dersom du søker på begge stillingene, så krysser du av at du søker både Id 167 og 168,

Dersom du ikke søker elektronisk, oppgi hvilke Id du søker på.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunekasserer Hallgeir Rundberg (77719224) eller økonomileder Håkon Jørgensen (777 19201/90125991)

For stillingen gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212/217/216.

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Søknad og CV sendes innen 3. juni 2019 til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

Rådmannen