Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september 2015.
Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 13. september 2015.
Hos oss er valglokalene åpne begge dagene.
 
Relevant informasjon vil bli publisert her
Logo - Valg 2015

Forhåndsstemming fra 10.08.-11.09.15

Forhåndsstemming alle hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 fra 10. august og til og med 11. september 2015
• Rådhuset Olderdalen, servicekontoret

Logo - Valg 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Snart er det valgdag!

Søndag 13. og mandag 14. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Kåfjord.
Disse dagene må du avgi din stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2015.
Logo - Valg 2015

FRIST ONSDAG 9.SEPTEMBER KL.12.00.

Stemme hjemme - ambulerende

Søndag 13. og mandag 14. september er det kommunestyre- og fylkestingssvalg.
Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Logo - Valg 2015

Partiprogrammene for Kåfjord kommunes kommunestyrevalg - oppdatert

Partiprogrammene for Kåfjord kommunes kommunestyrevalg vil bli lagt ut forløpende.
Oppdatert med Manndalen, Skardalen og Nordnes bygdeliste 27.08.15.
Oppdatert med Miljøpartiet De Grønne 02.09.15.

Logo - Valg 2015

Tidligstemmegivning mulig fra 1. juli - Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015

Dersom du ønsker å avgi din stemme for høstens Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2015 allerede nå, kan du henvende deg til kommunen for å avtale tidspunkt fra og med 1.juli.

Logo - Valg 2015

Valglister ved kommunestyrevalget 2015

Valgstyret godkjente i møte 11.05.15 følgende syv valglister:
  • Arbeiderpartiets liste
  • Fremskrittspartiets liste
  • Senterpartiets liste
  • Kristelig Folkepartis liste
  • Høyres liste
  • Miljøpartiet De Grønnes liste
  • Manndalen, Skardalen og Nordnes bygdeliste
Fem søknader om fritak ble innvilget, det gjaldt fire kandidater på Fremskrittspartiets liste og en på Kristelig folkepartis liste.
Logo - Valg 2015

Valg 2015

Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september 2015.
Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 13. september 2015.
Hos oss er valglokalene åpne begge dagene.
 
Relevant informasjon om valget og valggjennomføringen vil bli publisert her
 
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk